czwartek, 22 czerwca 2017


Stowarzyszenie Nasz Region Ku Jawie gościnnie bierze udział
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w wood carving'u.
Otrzymaliśmy kłody lipowe na barci, rzeźby na Starą Ziemię.
Zapraszamy wszystkich do naszego obozowiska.

8-9 Lipca, Łojewo nad Gopłem